På Gotland bevaras kunskapen om lokala material och tillverkningstekniker av producenter från Hoburgen i Söder till Fårö i Norr. Traditionella naturmaterial, som ull, långsamväxande trä, kalk- och sandsten kompletteras med stål, gummi, betong och återvunnen plast. Här finns allt från små hantverksföretag som är ensamma om sin kompetens till automatiserade industriproducenter med hög kapacitet.

SPOK Gotland startades våren 2022 med syftet att stärka det lokala näringslivet, professionella formutövare och tillverkande företag, att bevara och sprida kunskap om material och bearbetningstekniker samt att skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

SPOK Gotland drivs av Gotlands Museum på uppdrag av Region Gotland. Region Gotland står för finansieringen av projektet och innehar medlemskapet i S-P-O-K Sverige. Svensk Form Gotland är initiativtagare till S-P-O-K etablering på Gotland och sitter tillsammans med företagarorganisationen Tillväxt Gotland med i styrgruppen för projektet.

Medverkande

Anna Gudmundsdottir – Projektledare SPOK Sverige
Gotland Garbage – Hantverksmässig plaståtervinning och listad tillverkare på S-P-O-K
Elena Berg Österdahl – Gotländsk Formgivare som samarbetar med flera lokala producenter
GUTI – Gotländsk ull- och textilindustri. En co-working factory och företagarkollektiv med syfte att skapa en textil värdekedja lokalt på Gotland.