Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år som ger möjlighet att vara med och utforma våra framtida europeiska städer. Under kvällen får du veta mer om de fem bidragen och svenska tävlingsområdena som är med i Europan 17. 

Du får även ta del av en inspirationsföreläsning av det danska arkitektkontoret Gründl Haahr.

Program

Introduktion Europan (5 min)

Presentation tävlingstomter Europan 17 (5x10 min= 50 min)

Nyköping
Piteå
Rimbo
Skellefteå
Växjö

Inspirationsföreläsning (30 min)

Gründl Haahr – vinnare Europan 14 Karlskrona och Europan 15 Visby

Frågor och mingel (30 min)

Gründl Haahr

Grundl-Haahr

Det danska arkitektkontoret Gründl Haahr har ett holistiskt och kontextuellt förhållningssätt till arkitektrollen, där arkitektur och stadsplaner skapas i mötet mellan landskapet, stadens storskalighet och i samspelet med den nära sinnesupplevelsen. De skapar platsspecifik arkitektur som utgår från platsens historiska lager och befintliga kvaliteter för att framkalla de platsbundna berättelserna och skapa tydliga planeringsgrepp.

Europan 17 

Europan är en idétävling som samlar europeiska städer och unga arkitekter och yrkesverksamma inom stadsdesign (under 40 år). Tävlingen sträcker sig över en tvåårsperiod där över 50 europeiska städer och över 2000 lag är involverade. Bidragen bedöms av nationella juryer som består av specialister inom områdena arkitektur och stadsplanering. Tävlingen har ett dubbelt syfte: den erbjuder städer och utvecklare nya och innovativa lösningar på lokal stadsplanering och utveckling och ger unga arkitekter en möjlighet att få uppdrag genom att presentera nya idéer. Dessa två funktioner skapar tillsammans en plattform för pågående debatt och forskning om det europeiska samhällets rumsliga ramar.