Vad innebär branschens utveckling för möjligheten till ekonomisk, kreativ, kulturell och branschmässig hållbarhet? Vilka gemensamma grunder har utövarna att stå på? Nille Svensson, grafisk designer samt styrelseledamot i Svenska Tecknare, tar avstamp i en arbetsmarknad som ständigt verkar kräva omställning och anpassning.

Seminariet sker i samband med att Svenska Tecknares har tagit fram en ny publikation: Konsten att leva på det vi gör – en handbok för yrkesverksamma visuella kreatörer. Handboken kan användas lite som ett uppslagsverk och innehåller praktiskt information om upphovsrätt, arvoden, offerter, avtal och annat som hjälper yrkesutövare och bransch.

Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar och representerar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Svenska Tecknare arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för bildskapare – på medlemsnivå och för alla verksamma inom fältet. Vår vision är en värld där illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare har hög status och bra ersättning, där såväl yrkeskompetens som upphovsrätt och yttrandefrihet respekteras.