SLU, Sveriges Arkitekter, SLU Tankesmedja Movium och IFLA2023 bjuder in till samtal och diskussion om hur tävlingar kan locka fram landskapsarkitekturens potential. Hur kan arrangörer bidra till nytänkande genom tävlingsprogram och juryarbete? Kan forskare och branschaktörer arbeta tillsammans för att utveckla lärande organisationer och nytänkande tävlingsförslag? 

Seminariet ges på svenska på förmiddagen och engelska på eftermiddagen.

Program

08:30

Kaffe och te. 

09:00

Välkommen och introduktion.

Emily Wade & Lina Berglund Snodgrass – SLU, Harald Klein – Movium

09:15

Malmö in the making bjuder in till open call. 

Nina Warnolf – projektledare Malmö stad

09:30 

Erfarenheter från branschen, tre framgångsrika vinnare.

Martin Arfalk – Mandaworks  Oskar Ivarsson – Mareld och Åsa von Malortie och Per Anderson – Sydväst

10:30

– Paus –

11:00

Var står tävlingssverige i dag? 

Åsa Bexelius – processledare, Sveriges arkitekter 

11:20

Om arkitekttävling som ide och möjlighet: Trafikverkets arbete med tävlingar för att skapa innovation. 

Johan Folkesson – chefsarkitekt Trafikverket

11:40

Frågestund.

11.50

– LUNCH – (enkel lunch serveras)

13:15

Are design competitions relevant to landscape architecture in the Global South?

Carolyne Wanza – Jomo Kenyatta University of Agricultural sciences, Nairobi 

14:00

Panel: How can compettions promote innovative landscape architecture?

Åsa Bexelius (SA),  Martin Arfalk (Manda works) , Carolyne Wanza ( JKUAT), Johan Folkesson (TRV)

14:30

Final remarks.

Moderators conclude  

15:00 Fika

Moderatorer

Emily Wade, adjungerad professor

Lina Berglund Snodgrass, universitetslektor, SLU Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.