Välkommen till slöjdbio! Det blir en kväll med slöjdhäng och
filmvisning. Ta med dig ditt slöjdprojekt som du kan jobba
med samtidigt som vi tittar på inspirerande slöjdfilm
och pratar efteråt och emellanåt.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Staden Malmös Hemslöjdförening
KOSTNAD:
Gratis. Snacks ingår.
ANMÄLAN: Anmäl dig så att vi vet hur mycket platser och snacks vi ska förbereda. Anmäl på webben via länk >>