Ellen Odin, textilkonstnär och formgivare, har arbetat med blocktryck sedan 50-talet och snider fortfarande sina tryckblock efter egen formgivning. På 80-talet var hon en av de drivande i bildandet av KKV Textiltryck i Malmö och som dess första ordförande, 1983 - 93, spelade hon en viktig roll för att etablera den konstnärliga utvecklingen av textiltryck i Malmö.

Ellen och hennes arbete dokumenteras för närvarande i projektet Block Print Evolution - där Adrienn Görgényi Andersdotter, Susanne Månsson och Christian Svensson, alla med stort intresse för hantverk och hållbarhet, undersöker möjligheterna att utveckla det klassiska blocktrycket med modern teknik. Under kvällen får vi höra både om Ellens konstnärskap och se prov på hennes arbeten samt höra mer om projektet Block Print Evolution.

Block Print Evolution

Linoleum-snideri och screentryck har tagit över blocktryck genom åren och projektet Block Print Evolution undersöker möjligheten att återuppta användningen av träblock och integrera nya tekniker som laserskärning. Tanken är att kunna skapa samma mönster med olika producerade tryckblock och iaktta de möjligheter och begränsningar som de givna materialen och processerna presenterar.

 

Projektet genomförs med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.