Nätverket TränätverkA har sedan 2019 lyft aktuella frågor kring träbyggnad och arkitektur och denna kväll anordnar de sin första kväll i Skåne, där även LFM30 är en viktig plattform för klimatsmart byggande. Med bakgrund av ändrade levnadsmönster, på grund av både corona och av ett allt snabbare förändrat klimat, samtalar vi kring alla de möjligheter som klok gestaltning kan ge, i byggnader såväl som utemiljö. Vi presenterar temat och frågeställningen och bjuder in till ett gemensamt samtal med dig som deltagare.

I panelen

Anna Bengtsson, Landskapsarkitekt SLU – Evidensbaserad hälsofrämjande design i utemiljön
Karin Löfgren, Arkitekt AIX Arkitekter, Hållbarhets- och träbyggnadsstrateg – Om utemiljöns gestaltning för hållbarhet och hälsa mot 2030
Pi Ekblom, Arkitekt och delägare Gaia arkitektur – Hembygdsutveckling på Sollerön, gestaltning utifrån hela system.
Susanne Rudenstam, Kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli, samarbetspart i Woodlife Sweden samt i ledningsgruppen för LFM30
Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA, projektledare och producent på Sveriges Arkitekter och för Woodlife Sweden

 

ANMÄLAN: Anmäl dig i formuläret nedan (senast 25 aug kl 12)

Invajo.com

 

Begränsat antal platser. Vi kommer vid tidpunkten följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster.