Näver är ett fantastiskt naturmaterial med stor potential som i nuläget går till spillo i den svenska skogsindustrin. Bruket av näver har kulturella rötter långt tillbaka - det har använts till allt från fiske och matförvaring till att bära bäbisar i - men idag finns ingen plats för materialet i modern produktion. Går det att ändra på?

Slöjden har historiskt – och är på många platser än idag – varit en överlevnadsfråga för fattiga människor på landsbygden. Slöjdaren Bror Forslund och designern Kerstin Sylwan har med en utställning som mål under flera år studerat nävern ur olika perspektiv; de har undersökt likheter och olikheter mellan traditioner och samtida skapande i det subarktiska näverbältet i Europa och Asien. Här finns historiska kopplingar som gör att det går att hitta likartade tekniker och formspråk på isolerade platser. Arbetet och utställningen är en hyllning till ett material som har både historien och framtiden på sin sida. Under kvällens föreläsning berättar Kerstin och Bror allt du velat veta om näver som material och dess användning då och nu.

Efter föreläsningen finns möjlighet att delta i en workshop där du själv får arbeta med materialet.

STADEN MALMÖS HEMSLÖJDSFÖRENING

Staden Malmös Hemslöjdsförening vill sprida kunskap om hantverkstekniker, kvalitet, beständighet och återbruk. Föreningen vill berätta historien bakom det traditionella hantverket. De verkar för skapa möten mellan människor i syfte att alla ska få möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och den gränslösa glädjen i slöjden.

Staden Malmös Hemslöjdsförening verkar för att sprida kunskapen om hemslöjd i form av föreläsningar, möjligheten att prova på hantverk och erbjuda handledda fördjupningskurser i historia, teknik och material. De har återkommande inspirations- och prova-på-kvällar, ofta en gång i månaden.

Läs mer om Staden Malmös Hemslöjdsförening