Speciell gäst är Sandra Ottesten på Swedish Wool Mattress Company (listad tillverkare på SPOK Västra Götaland) som berättar om sitt företag, tillverkningen, hur de jobbar med materialet ull och samarbeten. Ni får också höra Anna Gudmundsdottir, projektledare SPOK på Form/Design Center, om hur det hela började och inspirerande exempel på samarbeten inom SPOK

Anslut digitalt

Mötet sker via Zoom*. Anslut till mötet här

* Du behöver inte ha Zoom installerat för att delta.

SPOK

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Projektet vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. SPOK drivs av Form/Design Center