Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia och blev allmänt bekant genom böckerna Övergivna Platser (2007) och Övergivna Platser Två (2008). Tillsammans med Annika von Hausswolf gav Jörnmark 2011 ut den uppmärksammade boken Avgrunden, som de fick Sveriges Arkitekters Kritikerpris för. Boken visar de svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och den globala ekonomin.

I år är Jan Jörnmark aktuell med ännu en bok, Krisen. På ABAR kommer Jörnmark prata om de utmaningar de europeiska länderna står inför, industriellt och stadsbyggnadsmässigt.

http://www.jornmark.se

TID: Tisdag 10 december kl. 18-20.30
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne