Denna gången är det årsmöte för verksamhetsperioden 2019-20 där bland annat en ny styrelse ska väljas. Efter mötet uppmärksammar vi fyra skånska projekt som belönades med arkitekturpriser under 2018.

Projekten som presenteras

Brantevik 28:11
Pontus Westerström/Christer Svensson
Simrishamns Arkitekturpris 2018, ”För intressanta och tilltalande byggnader med fantasirik gestaltning där husens karaktärsdrag med olika utformning och utseende upplevs som arkitektoniskt samhöriga.”
Läs mer här.

Hamnoasen i Landskrona
Stadstudio
Region Skånes arkitekturpris 2018,  ”Det mod och kreativitet som präglat projektets aktörer när andra inte vågat satsa är beundransvärt”.
Läs mer om motiveringen och priset här.
Läs mer om projektet här.

Hyllievångskolan
Liljevall arkitekter
Malmös Stadsbyggnadspris 2018: ”På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner.”
Läs mer om motiveringen här.
Läs mer om projektet här.

Lunds nya tingsrätt
Fojab Arkitekter
Lunds stadsbyggnadspris 2018, ”En komplex byggnad, med höga krav på säkerhet och effektiva flöden, har gestaltats med fokus på såväl funktionalitet, som värdighet och transparens mot omgivande stadsrum”
Läs mer om motiveringen och priset här.
Läs mer om projektet här.


PLATS: 
Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
FÖR VEM: Alla*
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen
*Medlemmar i Sveriges Arkitekter Skåne som vill ha rösträtt under mötet behöver anmäla sig i röstlängden före mötets öppnande.