Arkitekter har ett stort ansvar för att se till att det dem ritar har så liten negativ påverkan som möjligt på klimatet. Det kan vara svårt att ta första steget, så därför har Sveriges arkitekters medlemmar in för att dela med sig av sina tankar, idéer och erfarenheter.

 

ANMÄLAN: Ingen *Medlemmar i Sveriges Arkitekter Skåne som vill ha rösträtt under mötet behöver anmäla sig i röstlängden före mötets öppnande.

 

Sveriges Arkitekter Skåne anordnar regelbundet ABAR – kvällar med mingel och föreläsningar på Form/Design Center. Målsättningen är att erbjuda medlemmar en plats att mötas, diskutera och fördjupa sig i ämnet arkitektur; inredning, landskap, hus och stadsbyggnad.