Inom arkitekturen kan många utopier förstås som verktyg för kritiskt tänkande och användas till att utforska vad som skulle kunna vara annorlunda. Som verktyg kan utopin bidra med nya utgångspunkter och perspektiv som hjälper oss att klara av att bygga en hållbar värld och förstå den värld vi lever i.

Föredragshållare Fredrik Torisson doktorerar i ämnet Utopi som plattform på institutionen för Arkitektur och byggd miljö på Lunds Tekniska Högskola.

TID: Tisdag 21 oktober kl 18-22 (lättare förtäring och dryck från 17:30)
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
FACEBOOK: www.facebook.com/events/592189407553809