Hur är det att arbeta som arkitekt utanför Sverige? I årets första evenemang berättar några arkitekter kort om sina upplevelser av att i olika sammanhang arbeta utomlands: Ida Mared om Libyen, Pär Lindström om Vietnam, Pernilla Theselius om Barcelona, Wiktor Berg om CRAB i London, Viktor Nyman om OMA i Rotterdam, Linn Stevensson om Berlin.

Efter presentationerna blir det tid för frågor och samtal.

TID: Tisdag 10.02 kl. 18-21 (lättare förtäring och dryck från 17:30)
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
ANMÄLAN »