Wanås Konst är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Idag blickar ståndpunkten mot världen utanför väst och innefattar andra kreativa delområden som design, dans och skrivande. Internationella konstnärer bjuds årligen in för att skapa konst i parken. Idag finns ett sjuttiotal permanenta konstverk i samlingen och i skulpturparken finns verk som har skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer, bland andra Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén.

Skulpturparken har årligen cirka 75 000 besök och varje år deltar tusentals barn och unga i pedagogiska aktiviteter i samband med utställningarna. Utomhusmiljön på Wanås inspirerar till ett lustfyllt lärande med aktiviteter som är förankrade i att engagera unga människor inom konst och kultur.

Sedan 2011 leds verksamheten av Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. Verksamheten finansieras främst genom egenintäkter och av statligt, regionalt och kommunalt stöd samt privata fonder och sponsring. Wanås konst har som vision att bemöta alla med likvärdighet och att alla oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariationer ska ha tillgång till konsten.

Läs mer om Wanås Konst »