Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som marknadsför Sverige i världen. De finns på plats i 9 länder i världen och kombinerar lokal närvaro med marknadsövergripande kommunikation. Genom sina utlandskontor har Visit Sweden kunskap om landets livsstil, trender och kulturella skillnader. Marknadsföringen riktas mot en resvan målgrupp, den globala resenären. Gemensamt för många i målgruppen är en nyfikenhet på natur och livsstil i Sverige. Visit Sweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring genom Svensk Turism AB. Läs mer om Visit Sweden»