SVID stiftades 1989 av Föreningen Svensk Form, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Tillväxtverket.