Nationalmuseums samlingar är mycket omfattande och innehåller måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag.

Myndigheten Nationalmuseum leds av överintendenten som utses av regeringen. Nationalmuseums är organiserat i sex avdelningar: förvaltning, avdelningen för arkiv och bibliotek, avdelningen för bevarande och foto, avdelningen för forskning, avdelningen för samlingar samt avdelningen för utställningar.

Läs mer om Nationalmuseum »