Kalmar konstmuseum är ett samtida regionalt konstmuseum, inriktad på att väcka och vrida på frågor som rör människors framtid och regionens utmaningar.

Kalmar Konstmuseum verkar som en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Både nationella och internationella konstnärer bjuds in för att reflektera över samtida frågor som öppnar upp för samtal och nya infallsvinklar.

Museet ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningar och projekt. Även pedagogiska verksamhet för barn, unga och vuxna är en central del i programmet för att förmedla konst och design.

Läs mer om Kalmar Konstmuseum »