Forskning och Innovation (FoI) är fokus i allt vad IQ Samhällsbyggnad gör. De utgör ett kitt mellan näringsliv, politik, myndigheter, akademi och brukare. De är övertygade om att samverkan mellan dessa sfärer är nödvändig för att åstadkomma relevant forskning av hög kvalitet och innovationer som förbättrar samhällsbyggandet.

Vision

IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. Tillsammans skapar IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. De gör detta genom att i tät dialog med sina medlemmar och det omgivande samhället:

Påverka och initiera forskning och innovation
Samla och mobilisera sektorn
Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt
Främja nyttiggörande – att kunskap kommer till nytta

Hos IQ Samhällsbyggnad möts utvecklingsinriktade människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi. Här startas konkreta projekt, långsiktiga FoI-program och här ordnas möten, seminarier och workshops på lokal, nationell och europeisk nivå. IQ Samhällsbyggnad är en stark röst för samhällsbyggnadssektorn i sitt gemensamma arbete för att påverka regeringen och EU i forsknings- och innovationsfrågor, och en katalysator för medlemmarnas egna arbete med forskning och innovation. Läs mer om IQ Samhällsbyggnad »