Kunskap förändrar

Folkuniversitetet anser att kunskap har ett värde i sig, för den enskilde och för samhällsutvecklingen i stort. Folkuniversitetet är ett studieförbund som ska vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande – för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion.

Öppet för alla

Folkuniversitetet menar att det behövs många olika utvecklingsvägar för att det livslånga lärandet ska komma alla människor till del. Folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap – genomsyrar deras pedagogik, deras organisation och deras värderingar. Folkuniversitetets utgångspunkt är att varje människa har behov av kunskap och deras breda kursutbud är tillgängligt för alla.

Med ett vetenskapligt förhållningssätt

Folkuniversitetet har ett nära samarbete med universiteten. Kurserna och det pedagogiska tänkandet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och av vår framväxt ur den akademiska världen. Att förmedla forskningsinformation och göra den tillgänglig för allmänheten är en viktig uppgift för dem.

Internationellt perspektiv

Internationella kunskaper och erfarenheter utvecklar och berikar deras verksamhet i Sverige. Idéer och inspiration får vi bland annat genom samarbetet med våra skolor i Europa och genom deras engagemang i internationella nätverk.

Det fristående studieförbundet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. De uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen. Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I deras styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen. Läs mer om Folkuniversitet »