Arkitektur 2023

Malmö in the Making på Lokstallarna under Southern Sweden Design Days

I samband med att Köpenhamn 2023 är utsedd av FN-organisationen UNESCO till internationell arkitekturhuvudstad finns det många spännande aktiviteter kopplade till arkitektur att ta del av under året. 

Köpenhamns arkitekturår har fått titeln Copenhagen in Common med en rad arrangemang runt om i staden under hela 2023. Malmö samarbetar med Köpenhamn genom satsningen Malmö in the making som utforskar vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. En samtalsserie genomförs under året med nedslag under t.ex. Southern Sweden Design Days och ett publikt program i september skapas tillsammans med olika aktörer på flera platser i staden.

Köpenhamn står i 2–6 juli värd för den internationella organisationen UIA:s världskongress World Congress of Architects. SUSTAINORDIC – en nordisk plattform som drivs av Form/Design Center – deltar under kongressen med The Nordic Pavilion.

Form/Design Center samarbetar med Sveriges Arkitekter både lokalt och nationellt genom Arkitekturdagen och Open Architecture Studio i Malmö.

Här samlar vi alla Form/Design Centers arrangemang både i och utanför huset (Malmö och Köpenhamn) kopplade till arkitektur 2023!