This page has not yet been translated to English.

Hur säkrar vi kulturens och produktionens platser när staden förtätas? Vad händer när vi prioriterar den befintliga stadsvävens långsiktiga underhåll före snabb nybyggnation? I utställningen och samtalsserien NOISY NEIGHBOURS utmanar de rådande planeringsideals fokus på kortsiktigt ”värdemaximerande” och lägger fokus på stadens mer värdelösa värden.

I utställningen medverkar följande konstnärer tillsammans med CSAM: Karin och Tomas Auran Frankenstein, Matti Sumari, Adriana Seserin, Ikram Abdulkadir, Ida Persson och Potato Potato.

CSAM

Centrum för markanvändningsstudier är en oberoende kulturell tankesmedja grundat av Victoria Percovich Gutierrez, Åsa Bjerndell och Karl Landin.

CSAMs arbete är ligger i brytpunkten mellan konst, offentlig politik och arkitektur. Syftet är att utmana nuvarande sätt för stadsutveckling genom att använda konst som ett undersökande verktyg. Genom att engagera lokala konstnärer och hantverkare för att problematisera den orättvisa fördelningen av urbana resurser arbetar CSAM för att visualisera konsekvenserna av stora geopolitiska förändringar på de lokala förhållandena i södra Malmö.

MALMÖ IN THE MAKING

NOISY NEIGHBOURS är en del av Malmö in the making som utforskar vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. Läs mer här.