Vad betyder det att verka över landsgränserna som arkitekt? Vilka erfarenheter från internationella projekt kan ha betydelse för hur vi arbetar i Sverige? Med några få undantag är svenska arkitekter mest fokuserade på sin hemmamarknad, och omsättningen av internationella projekt är blygsam jämfört med våra grannländer. Vad beror detta på och hur kan svenska arkitekter bli bättre på att verka internationellt?

Vi har bjudit in tre paneldeltagare med olika anknytning till Danmark till ett samtal om hur länderna skiljer sig åt vad gäller arkitektrollen, upphandling, inflytande och hur man kan utnyttja erfarenheterna från ett land i ett annat.

Robert Janson, architect MAA, Partner, Lundgaard & Tranberg
Tobias Magnesjö, Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef, Arkitekterna Krook och Tjäder 
Jonas P Berglund, Cand.hort.arch. MDL, Stiftende Partner, VD Sverige, Kragh & Berglund

 

Moderator för kvällen är Kris Johnson-Jones, Arwidsson-stiftelsen

Som vanligt bjuds det på dryck och tilltugg. Välkomna!

 

Tre om 2 feb talare

Kvällens talare Robert Janson, Tobias Magnesjö och Jonas P Berglund samt moderator Kris Johnson-Jones.