This page has not been translated

Form/Design Center bjuder tillsammans med ACAN Sverige in till en temakväll och en uppföljande guidad cykeltur, för att utforska konsekvenser och kostnader av stadens utveckling. Under två dagar kommer vi tillsammans med inbjudna gäster att undersöka olika perspektiv på rivningar och vad som riskerar att gå förlorat i samhällsutvecklingsprocessen. För en reell omställning krävs att vi tar vara på alla resurser vi har, både material, kunskap och erfarenheter för att omsorgsfullt bygga vidare på det befintliga. Så hur gör vi i utvecklingen av Malmö och strävan efter framtiden för att vi inte ska gå vilse?

21 september

samtal, Workshop och mingel

17.00–17.15

Mingel

17.15–17.30 

ACAN Sverige inleder med information om sin verksamhet och introducerar kvällens tema 

17.30–18.30

Samtal mellan ACAN och inbjudna gäster. Samhällsutveckling innebär ofta att byggnader och platser rivs för att ersättas av nya. Det är en utveckling med ett högt pris i form av resurs-, energi- och identitetsförluster. ACAN Sverige bjuder in gäster och vänner med olika bakgrund och perspektiv för att diskutera ämnet rivningar. Vad kostar samhällsutvecklingen? Vilka berättelser och vilka minnen tillåts finnas kvar?

För en reell omställning krävs att vi tar vara på de resurser vi har, både material, kunskap och erfarenheter, för att omsorgsfullt bygga vidare på det befintliga. Så hur gör vi i Malmö? 

Samtalsledare

Tove Sjöberg, Anna Mistry Bergbom, Emma Svanberg, ACAN Sverige

MEDVERKANDE

Olof Martinsson, Stadsantikvarie Malmö

Maria E Harrysson, konstnär, Malmö

Ulla Jansson, universitetslektor, LTH

Anna Karin Eklund, Jernhusen

Otto Ryding, Boverket

18.30–21.00

Workshop och mingel. ACAN introducerar projektet Rivningskartan. Med hjälp av kartor över dåtid och framtid skapar vi en gemensam kartläggning av hotade och redan förlorade minnen, erfarenheter och resurser Malmös bebyggelselandskap.

22 september

Guidad cykeltur

11.30–13.30

Tillsammans med Bengt Wahlgren, Byggnadsantikvarie Restaurera, Anna-Margrete Thaagard, Arkitekt och författare samt Tove Sjöberg från ACAN Sverige besöker vi på cykel platser med hotade byggnader och redan rivna hus.

→ Cykelturen utgår från den före detta Svävarterminalen bakom Universitetsbron i Nyhamnen kl. 11.30 och avslutas vid Lokstallarna i Kirseberg kl. 13.30. Lunch finns att köpa längs vägen alternativt medtages.

Vägbeskrivning till uppsamlingsplatsen hittar du här

PLATS 1: SVÄVARTERMINALEN

11.30 Svävarterminalen (5 min uppsamling)

11.35-11.45 Intro (Tove Sjögren, ACAN Svergie)

11.45-11.55 Bengt Wahlgren, Byggnadsantikvare. Om Malmös hamns identitet över tid.

11.55-12.00 Cykel till Nyhamnen.

PLATS 2: FÄRJETERMINALEN, NYHAMNEN

12.00 Nyhamnen färjeterminal

12.00-12.15 Kristoffer Nilsson, Malmö stad. Om bevarande strategier i Nyhamnen.

12.15-12.30 Cykel till Entré.

PLATS 3 ENTRÉ

12.30 Entré

12.30-12.40 Platsbetraktelse och inköp av lunchmacka hos Bagaren och Bonden.

12.40-12.50 Cykel till Kirsebergs torg via Midhem.

PLATS 4 KIRSEBERG

12.50 Kirsebergs torg. Intag av lunch.

12.50-13.05 Ann- Margrete Thaagaard, arkitekt, Valle Westersson, Författare och cirkusdirektör.

13.05-13.15 Cykel till Lokstallarna.

PLATS 5 LOKSTALLARNA

13.15 Lokstallarna

13.15-13.30 Lokstallarna, Bengt Wahlgren, Byggnadsantikvare

Praktisk info

Eftersom turen sker via cykel är det viktigt att medta en egen cykel (vid behov att hyra cykel rekommenderas Malmö By Bike som har flera stationer i området: https://www.malmobybike.se/).
Alla samtalen sker utomhus och det är därför viktigt att klä sig efter väder.
Möjlighet finns att köpa lunchpåse längs vägen hos Bagaren och Bonden finns, vänligen välj detta som tillägg i samband med anmälan. 
Toaletter kommer att finnas tillgängliga vid slutstationen i Lokstallarna.
Cykelturens längd är totalt 2 timmar.
Anmäl dig senast den 21 september kl. 20.00 (OBS! begränsat antal platser).

 

ACAN Sverige

ACAN Sverige är ett nätverk för individer som jobbar med arkitektur eller byggd miljö och verkar för att minska byggbranschens klimatpåverkan och prioritera biologisk mångfald. De arbetar för en omställning av byggbranschen för att i förlängningen bidra till ett mer hållbart samhälle. Läs mer här

MALMÖ IN THE MAKING

The unmaking of Malmö är en del av Malmö in the making som utforskar vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. 

Läs mer ››