HolsterGreen Consept Studio arbetar tvärdisciplinärt inom designfacken, där grafiska identiteter och varumärkesutveckling ligger som grund. Lösningen och leveransen ter sig unik för varje projekt, ibland som identitet för förpackning ibland för en ny stadsdel, ibland helt konceptuellt och ibland med innehållsfokus för en utställning. En studio som arbetar med kollaborativa metoder, där arbetsgruppen sätts ihop specifikt för det aktuella projektet.

Grundarna och ägarna av HolsterGreen Designstudio är Linda Holster och Michaela Green som båda har arbetat inom designbranschen de senaste 15 åren, men inom olika yrkeskategorier. Tillsammans sträcker sig deras kompetenser från strategiarbete, copywriting och innehållsfokus till konceptarbete och grafisk design vilket genererar starka varumärkesbyggande visuella uttryck för olika uppdrag inom näringsliv och kultursektor. Med detta sagt finns därmed en erfarenhet och trygghet i att vid rätt tillfälle ta in specialister i projektens processer, för att utveckla och utmana ovan nämnda kompetenser. HolsterGreen arbetar efter en designprocess som säkrar kreativ höjd och hållbara resultat över tid. Störst framgång uppnås i nära och transparent samarbete med kund och samarbetsparter. Designlösningar kan specialanpassas efter behov samtidigt som man, utan en större organisation bakom sig, även har möjligheten att vara flexibla och snabbfotade.