Under namnet HI ON LIFE skapar Malin Busck “street couture” i Ghana. Hon designar och driver HI ON LIFE sedan 2015, med målet att skapa ett mer hållbart förhållningssätt till mode och design. Visionen är att skapa kreationer som upplevs som bärbar konst där inre värden får ökat utrymme och förstärker funktionen av kläder som identitetsskapare.

Genom småskalig, etisk tillverkning i nära samarbete med lokala skräddare i Ghana tar Malin fram plagg och kollektioner där beställaren kan vara medverkande i skapandeprocessen. Varje plagg görs från grunden där hon tar fram idé och skiss, själv eller tillsammans med beställaren, varpå skräddare konstruerar och syr upp plagget i dialog med formgivaren.

Material köper Malin på lokala marknader eller tillverkar i samarbete med hantverkare. 

Alla plagg görs på beställning för att minska svinn och överproduktion/-konsumtion. Genom att synliggöra produktionsprocessen samt bjuda in beställaren som medskapare hoppas hon kunna öka plaggens upplevda värde och motarbeta slit och släng mentalitet.  

Stilmässigt kan HI ON LIFE beskrivas som Street Couture i en eklektisk mix av skandinaviskt rena linjer och afrikanskt överdåd. 

Malin är baserad i Malmö men pendlar frekvent till Ghana för att kunna jobba nära skräddare och hantverkare.

Hon lägger stor vikt vid konceptets holistiska profil och medverkar i alla processer från design till photoshoot, styling och kommunikation. Malin samarbetar ofta med artister och musiker vilka får agera modeller och på så sätt tillföra sin konstnärliga dimension och energi till projekten. 

Malins fokus har genom åren legat på att hitta sätt att framföra allvarliga budskap kring samhälls- och hållbarhetsfrågor på visuellt tilltalande sätt genom konst och kreativitet med glimten i ögat. Hon gillar att blanda motsägelsefulla attribut för att uppnå en wow-effekt och skapa tankeställare. Global rättvisa, inkludering och jämlikhet mellan kön, kultur, hudfärg, samhällsklass och läggning är fundamentala element som finns med naturligt i hennes skapande.