EGA är ett internationellt arkitektkontor baserat i Malmö, Stockholm, Göteborg och Paris. EGA fokuserar på fysiska miljöer i en extensiv bemärkelse. Erik Giudice Architects skapar allt från integrerad stadsplanering, offentliga rum och dialoger, till kontor, bostäder och offentliga byggnader.

EGA söker sammanhang i en vidare mening och ser varje projekt som en unik möjlighet att genom innovativ planering och design skapa ekologiskt såväl som socialt hållbara miljöer. Våra projekt utgår ifrån ett grundligt analysarbete som befäster strategiska val utifrån platsens specifika förhållanden. I gestaltningsprocessen arbetar vi med avancerade projekteringsmetoder som garanterar platsens arkitektoniska, funktionella och tekniska kvalitéer.

EGA och våra medarbetare kombinerar kreativt och konceptuellt tänkande med effektiv handläggning under samtliga skeden, från första skiss till färdigt projekt. Vi har en etablerad kompetens inom hållbart byggande, kontorets förmåga att finna nyskapande lösningar på komplexa urbana och arkitektoniska frågor har uppmärksammats och resulterat i ett flertal tävlingsvinster och utmärkelser både i Sverige och internationellt.