Divine Robot utvecklar VR- och AR-simulationer för strategisk affärsnytta åt sina klienter. Med hjälp av gamification blir upplevelserna intuitiva och immersiva verktyg som kan användas till marknadsföring, utbildning, design, innovation och digitalisering.