Historiskt har väldigt lite designhistoria skrivits utifrån Småland trots att många designobjekt har producerats där. Designhistorien har i stället formulerats och bestämts av storstädernas institutioner, museer och universitet som ofta delar en traditionell designhistorieskrivning med fokus på produkterna och den enskilda formgivaren. Genom ett sådant förhållningssätt riskerar andra berättelser att försvinna ur historieskrivningen.

Utställningen Här omkring lyfter istället en mångfald av historier från en specifik plats. Detta är berättelser som idag hittas hos civilsamhället, på hembygdsgårdar, museer och i lokala historiska nätverk. Tillsammans skrivs i utställningen hantverks- och designhistoria med hela Småland – en brokig historia om olika vardagar, om materialkunskaper och hantverk och om livet i bygderna. Här omkring berättar om design och hantverk som inte är knutet till köpkraft, produkter och abstrakta uppfattningar om fint och fult.

I utställningen visas trämöbler som utmanar industrisamhällets normer, fantastiskt konstglas, en finservis resa från Polen till ett vitrinskåp i Högsby, en småländsk-irakisk berättelse om ett spektakulärt hotell, personliga formspråk i trådslöjd, småländska berättelser om romanifolk, kartläggningar av barns platser, glasarbetare som skriver deras egen historia och vävstugans innehåll och kreativitet – allt berättar om design och allt finns här omkring, i Småland.

Utställningen är producerad av Designarkivet och sammanfattar det treåriga utvecklingsprojektet Lära om arkivet som Designarkivet har drivit tillsammans med hantverks- och designhistorikern Christina Zetterlund, som också är utställningens curator.

Medverkande

Magnus Bärtås & Behzad Khosravi Noori, Annika Elmqvist, Makda Embaie, Frantzwagner Sällskapet, Hönsalottas Luffarmuseum, Kalmar Läns Hemslöjd, MADAM snickeri och restaurering, Evelina Mohei, Tuomo Nieminen, Ann Rydh, Studio Goja, Rosa Tolnov Clausen & Daniele Burlando

Om Lära om arkivet

Lära om arkivet är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet och finansieras av Statens kulturråd och Region Kalmar län. Projektet har utvecklat och testat en metod för hur vi kan vidga designhistorieskrivningen genom en inkluderande, lyssnande och lärande praktik. Lära om arkivet är en del i Designarkivets långsiktiga arbete att öppna upp arkivet för en allmän publik.