Asli Kiyak Ingin och Merve Gül Özokcu är båda residensstipendiater på IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form. Samtalet introduceras och modereras av Annika Björkman och Magnus Ericson, IASPIS.

Asli och Merve är baserade i Istanbul och arbetar på olika sätt med socialt och politiskt engagerade kritiska projekt kopplade till såväl stadsutveckling som landsbygdsfrågor. De undersöker och belyser sociala strukturer och möjligheter för samarbete och organisering. Merve arbetar med frågor kring omvandlingen av byggnader på landsbygden, kvinnors och barns rum och plats för alternativ utbildning samt återtagande av offentliga rum. Hon använder olika metoder av fältarbete som inkluderar gemensam matlagning och muntlig tradition. Asli arbetar med frågor relaterade till staden, stadsförnyelse och gentrifiering, genom att förespråka hållbara deltagandemodeller för alternativa visioner. Hon har initierat och utvecklat projektet och konceptet Made in Şişhane, som syftar till att undersöka, belysa och värna om hantverkskvarteren i Istanbul.

Merve Gül Özokcu är en Istanbulbaserad arkitekt, forskare och aktivist. Hon har drivit deltagandeprojekt och arbetat med kreativa utvecklingsprojekt i över 10 år. Hennes praktik, tillsammans med kollektivet Architecture for All, syftar till att har en social inverkan på politiskt orienterade problem att prioritera insatser på plats och gemensamhetsorienterade interventioner samt har ett proaktivt förhållningssätt.  Projekten hon medverkat i har fokuserat på frågor kring omvandlingen av byggnader på landsbygden och kvinnors och barns rum och plats för alternativ utbildning samt återtagande av offentliga rum.

Aslı Kıyak İngin är arkitekt, designer, aktivist och utbildare baserad i Istanbul. Hon driver en kritisk designpraktik där hon arbetar inom olika områden som design, arkitektur, urbanism och konst, med projekt som rör sociala, kulturella och ekonomiska frågor relaterade till staden, stadsförnyelse och gentrifiering genom att förespråka hållbara deltagandemodeller för alternativa visioner. Hon har sedan 2006 initierat och utvecklat projektet och konceptet Made in Şişhane, som syftar till att undersöka, belysa och värna om hantverkskvarteren i Istanbul. Projektet har sedan starten också belyst och diskuterat designens roll i stadsutvecklingen genom olika lokala och internationella evenemang. Hon arbetade också med utvecklingen av metoder för att stoppa rivningsprocessen av Sulukule, en gammal romsk stadsdel i Istanbul. Hon var med och grundade Sulukule Platform och organiserade evenemanget 40 days 40 Nights Sulukule, som syftade till att synliggöra denna process.