Under 1700- och 1800-talet hade vi färgerier och tryckerier i Sverige där blåtryck var en del av kattunproduktionen. Idag har kunskapen om blåtryck nästan försvunnit men i vissa europeiska länder finns det fortfarande verksamma blåerier kvar. Adrienn G. Andersdotter har besökt flera blåerier i Ungern för att samla information och söka kunskap om fortfarande fungerande blåerier, tryckstocktillverkning, mönstrings- och färgningsprocessen, detta kommer hon att dela med sig av under sin presentation. Själv experimenterar Adrienn mycket med indigofärgningsprocessen och tryckmetoder vilket ger henne möjligheten att framställa moderna uttryck som har grunden i det gamla.

Projektet stöds av Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

STADEN MALMÖS HEMSLÖJDSFÖRENING

Staden Malmös Hemslöjdsförening vill sprida kunskap om hantverkstekniker, kvalitet, beständighet och återbruk. Föreningen vill berätta historien bakom det traditionella hantverket och verkar för skapa möten mellan människor i syfte att alla ska få möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och den gränslösa glädjen i slöjden. Föreningen ordnar inspirationskvällar med möjlighet att prova på en specifik teknik, fördjupande föreläsningar, informella slöjdhäng och kan även erbjuda handledda fördjupningskurser i historia, teknik och material.

Läs mer om Staden Malmös Hemslöjdsförening