This page has not yet been translated.

Genom samarbeten och evenemang som till exempel den årligt återkommande Arkitekturdagen stärks de regionala diskussionerna kring arkitektur och arkitektens roll. Sveriges Arkitekter vill främja den regionala nod för gestaltad livsmiljö som Form/Design Center utgör. Sveriges Arkitekter nationellt vill även lära sig av och ta vara på regional kunskap, diskussion och erfarenheter. 

Med en gemensam tjänst som strategisk utvecklare inom arkitektur kommer organisationerna tillsammans att fortsätta utveckla verksamheten och den regionala noden. Angelica Åkerman är arkitekt och samhällsplanerare specialiserad på social hållbarhet och normkreativa perspektiv. Hon arbetar även på Boverket med att utreda och samordna frågor inom regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö.
 
– Det är med stor glädje och entusiasm jag tillträder i tjänsten som strategisk utvecklare inom arkitektur på Form/Design Center. Efter att under flera år ha arbetat med ett nationellt fokus ser jag nu fram emot att få arbeta mer riktat och lokalt i min hemregion Skåne. De kommande året är en extra spännande och händelserik tid i Malmö där jag ser fram emot att i kärnfulla samarbeten stärka Form/Design Centers roll i frågor som rör vår byggda miljö, säger Angelica Åkerman, arkitekt.

För Form/Design Center är samarbetet med Sveriges Arkitekter av stor betydelse för verksamhetens utveckling av arkitekturområdet och vi ser mycket fram emot att gemensamt välkomna Angelica Åkerman i teamet. Spännande satsningar som UIA World Congress of Architects 2023, SUSTAINORDIC och Arkitekturdagen samt New European Bauhaus blir Angelicas utgångspunkt, säger Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center.

Vi är glada att vara med och fortsätta utveckla och förstärka den regionala noden för arkitektur, form och design och allt det fantastiska arbete som Form/Design Center och inte minst vår lokalförening Sveriges Arkitekter Skåne gör, säger Tobias Olsson, VD Sveriges Arkitekter.

2023 blir ett händelserikt arkitekturår, inte bara i Skåne. I Köpenhamn och på Form/Design Center går världskongressen för hela världens arkitekter av stapeln i sommar. Samtidigt blir Köpenhamn World Capital of Architecture, något som även Malmö stad plockar upp. Under Sveriges ordförandeskap i EU hålls också en internationell konferens om hållbar stadsutveckling, och mycket mer.

Bakgrund

Form/Design Center utvecklade tillsammans med Sveriges Arkitekter ett pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att öka samverkan regionalt och nationellt samt stärka diskussionen om arkitektur. Resultatet blev att Sveriges Arkitekter under perioden 2018-2021 hade en filial för södra Sverige med kontor på Form/Design Center.

I och med att Form/Design Center 2021 fick permanent statlig finansiering som nationell nod för gestaltad livsmiljö inleddes ett gemensamt arbete för att hitta en långsiktigt hållbar lösning och finansiering för Sveriges Arkitekters och Form/Design Centers samverkan. Under tiden har samarbetet fortsatt och är nu förstärkt med en ny gemensam tjänst som strategisk utvecklare inom arkitektur.