Sveriges Arkitekter har en bred agenda: förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar förbundet med opinionsbildning samt professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att göra skillnad i samhället och visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar. Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter. Sveriges Arkitekter är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Sveriges Arkitekter + Form/Design Center

Form/Design Center utvecklade tillsammans med Sveriges Arkitekter ett pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att öka samverkan regionalt/nationellt samt stärka diskussionen om arkitektur. Resultatet blev att Sveriges Arkitekter från och med 2019 etablerar en filial för södra Sverige med kontor på Form/Design Center. Med en kanslifunktion på Form/Design Center kommer Sveriges Arkitekter närmare sina medlemmar i södra Sverige och arbetar även aktivt för att stärka den lokala debatten och diskussionen. Sveriges Arkitekter erbjuder sin nationella verksamhet på plats på Form/Design Center, så som kurser, seminarier, personlig rådgivning för anställda, chefer eller företagare, nätverk och branschutveckling. Organisationen bedriver påverkansarbete och stärker de regionala diskussionerna kring arkitektur. Sveriges Arkitekter vill lära sig av och ta vara på regional kunskap, diskussion och erfarenheter. Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA, är koordinator och projektledare för satsningen och leder även arbetet med opinionsbildning, idé och debatt. Läs mer om Sveriges Arkitekter »