Louise är möbeldesigner, verksam i Malmö. Efter examen 1998 från Beckmans School of Design i Stockholm bedriver hon numera en omfattande verksamhet som designer. Bland uppdragsgivarna finns flera av de mest välrenommerade producerande företagen inom skandinavisk design, som Bsweden, David design, Karl Andersson & Söner, Maze Interior, Offecct, Skagerak och Skandiform. Louise gör även inredningsuppdrag och utställningsdesign. Hon medverkar regelbundet i utställningar i Sverige och internationellt samt har även återkommande verkat som lärare vid olika designutbildningar.

Utmärkande för hennes design är samverkan mellan funktion och en karaktärsfull form som ofta hämtar inspiration från naturen och materialens olika möjligheter. 

Louise samarbetar med tapetseraren Carina Grefmar under varumärket Grefmar+Hederström som gör studioproducerade möbler där hantverk och design möts på lika villkor. De är representeras av galleriet Hostler Burrows i New York som bland annat ställt ut deras Ticka project på Design Miami.