Utställningen visar resultatet av samarbetsprojektet What Matter_s 2.0 där designers och tillverkare parades ihop i syfte att visa på innovationskraften i interdisciplinärt samarbete. Sex designers och sex tillverkare matchades för att under åtta månader hitta nya möjligheter att använda restmaterial från ordinarie produktion och i förlängningen närma sig implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering. Formgivarna gavs möjlighet till kontakt och samarbete med stora företag i regionen och företagen i sin tur gavs möjligheten att se vinsten med att använda ”design thinking” som metod för utveckling. 

What Matter_s 2.0 föregicks av projektet What Matter_s, ett initiativ av SPOK, Art & Science Initiative och Form/Design Center. Tio designstudios gavs möjlighet att samarbeta med tio ledande materialforskare i Skåne för att tillsammans experimentera, utforska och visualisera nya material under utveckling. Resultaten presenterades i en utställning på Dutch Design Week 2018. Projektet fick enormt genomslag.