Landskapsarkitekt – Alnarp Landskapsarkitekter påverkar konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. De har en viktig roll i byggandet av framtidens samhälle, i staden eller på landet, kultur- eller naturmiljöer, och för olika uppdragsgivare. Landskapsarkitekter planerar, gestaltar och förvaltar olika utomhusmiljöer, både i staden såväl som i det omgivande kultur- och naturlandskapet. De arbetar idébaserat och med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Genom en bred förståelse för människans relation till sin omgivning och med en förmåga att se helheter och förändringsprocesser har landskapsarkitekten en nyckelroll bland de som arbetar med vår fysiska miljö. Läs mer om SLU »