I Buenos Aires är publika rum i socialt sårbara miljöer ett verktyg för stads- omvandling. Max Rohm, professor i arkitektur och urban design vid universitetet i Buenos Aires, samtalar med Caroline Dahl om vad informella bosättningar kan lära oss om stadstillväxt och det publika rummets betydelse. Varmt välkommen! Det bjuds på mingel och förfriskningar!

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.