Arkitektur, visualisering och kommunikation

Programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation, vänder sig till studenter som är intresserade av arkitektur och stadsutveckling. Stora bygg- och stadsutvecklingsprojekt berör allt fler grupper i samhället och engagerar både allmänheten och involverade intressenter. Att kommunicera och beskriva större byggprojekt och andra fysiskt genomgripande förändringar i samhället är en viktig uppgift. Vilken påverkan har ett byggprojekt på mig, mina barn, miljön, skolan, stadskärnan, näringslivet eller bostadssituationen? Utbildningen ger dig kunskap och förmågor att arbeta med dessa frågor inom olika organisationer och företag. Läs mer »

Produktdesign

Programmet vänder sig till studenter som vill skapa morgondagens produkter; som designer, produktutvecklare eller designforskare. Under utbildningen ges praktisk och teoretisk kunskap om hur man hanterar designprocesser och utvecklar produkter för många olika ändamål. Behovet av god design ökar. För att möta kommande samhällsutmaningar ställs allt högre krav på väl utformade produkter. Detta ställer krav på att designern har kompetens inom en rad olika områden och utbildningen är därför tvärvetenskaplig. Läs mer »

Grafisk Design

Under utbildningen lär studenterna sig olika designdiscipliner och tränas i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag. De lär sig tolka och utforma företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar. Efter utbildningen kommer studenterna att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, inom ett förlag eller i ett designteam på en kommunikationsavdelning. Programmet har ett branschnära fokus och under studierna finns möjlighet att samarbeta med kommunikations- och reklambyråer, museer, konsthallar, kommuner eller företag. Läs mer »

Visuell kommunikation

Visuell kommunikation är ett treårigt kandidatprogram där studenterna lär sig att kritiskt analysera och kommunicera ett budskap via bilder. Vi lever i en värld där den visuella kommunikationen blir allt viktigare. Alla kan inte engelska, mandarin eller hindi. Det enda språk vi har gemensamt är bilden. Foto, film, animation, teckningar, illustrationer och tecknade serier har tillsammans med IT-teknologin skapat en global mötesplats, där det är möjligt att nå alla med sitt budskap. Men för att göra sig förstådd i detta enorma informationsflöde krävs mer än att bara trycka på en knapp. Det kräver kreativitet, kunskap och förmåga. Läs mer »