Arkitektutbildning Arkitektutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola LTH syftar till att utbilda kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Utbildningen är konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar.

För en examinerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning, Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt. Läs mer »

Industridesign Industridesign innebär att delta i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig. I Lund utgår utbildningen från ett konstnärligt och tekniskt perspektiv och utbildningen drar nytta av bredden inom Lunds universitet. Teoretiska kunskaper tillämpas på ett eller flera projekt och projekten genomförs ibland med företag och ibland efter egna idéer. Utbildningen har en stark internationell prägel. Industridesigners från hela världen gästar utbildningen som undervisare eller ledare av workshops. Läs mer om Lunds Universitet »