Stiftelsen Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. KHVC har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Deras drygt 700 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation. Läs mer om Konsthantverkscentrum »