Designers lämnar in förslag på 1 – 2 st önskade mentorer, baserade i Öresundsregionen. Form/Design Center agerar förmedlare mellan adepter och mentorer, undersöker möjligheten för lyckade matchning och initierar därefter kontakt dem emellan. Ett begränsat antal mentorpar matchas inom ramen för mentorprogrammet 2020. Mentorprogrammet löper under perioden 1 nov 2020 – 30 apr 2021 (6 mån). Under denna period åtar sig adept och mentor att självständigt träffas vid minst tre möten (fysiskt hos mentor alt. digitalt via t.ex. Zoom/Teams) samt att hålla viss löpande kontakt via telefon eller mail. Adepter och mentorer deltar i programmet utan arvode.

Varför mentor?

En mentor är en erfaren professionell förebild som delar med sig av sina erfarenheter och ger dig råd och hjälp för din personliga och professionella utveckling. Genom en mentor kan du få stöd, konkreta tips, synpunkter, uppmuntran och ökat självförtroende. En mentor är användbar var du än befinner dig i din karriär. Oavsett om du står i startgroparna till karriären, står inför ett vägskäl och funderar på ny inriktning, eller vill ta ett nytt steg på karriärtrappan, kan en mentor vara till stor nytta. Bara att bolla tankar och funderingar med en utomstående person kan vara ovärderligt. Dessutom har du chans att få tips och råd från en person som redan har vandrat längs den väg du ska gå – någon som redan har gjort misstagen och dragit lärdom av dessa. Du som adept bör leta efter någon som du respekterar professionellt och som har haft framgång i sitt område och som förkroppsligar de professionella egenskaper du arbetar för att uppnå. En mentor behöver inte vara designer själv, utan kan vara en person kunnig inom exempelvis försäljning, marknadsföring, ekonomi, produktion eller liknande.

Deltagare i mentorprogrammet 2020

Tack alla ni som sökte till mentorprogrammet! Följande mentorpar kommer att delta under 2020: ADEPT + MENTOR Ida Rosengren, POW Studio + Elin Sigrén, Sägen James Dart, OnMateria + Rustan Nilsson, SYSAV Jingbei Zheng + Helena Jonasson, Studio Vit Marta Stancic + Matilda Ekström, Studio Matilda Ekström Moa Gustafson + Ulrika Kestere Fabian Svensson Lundmark, Studio Svensson LundmarkMats Theselius