Jenny Nordberg Design Studio arbetar undersökande och interdisciplinärt för att utvidga den samtida synen på design och designerrollen. Oavsett om det rör sig om ett experimentellt, konceptuellt eller kommersiellt projekt drivs studion av ett sökande efter alternativ och motstrategier till ansvarslös massproduktion. Stilistiskt karakteriseras arbetet av en skarpsinnig kombination av minimalism och brutalism, ofta med slumpen som ett viktigt element.

Studions research och arbete, som rör sig i fältet mellan konst och design, fokuserar på hur vi producerar och konsumerar idag, hur vi har gjort det historiskt och hur detta kan göras annorlunda i framtiden. Genom att utforska frågor som dessa försöker studion förändra villkoren för designfältet och uppmana det att inta en mer engagerad ställning.

Jenny Nordberg Design Studio arbetar huvudsakligen med studioproduktion, små serier, limiterade upplagor och plats- eller kontextspecifika uppdrag.