Hur kan kunskaperna från egna regi-arkitekturen spridas och förvaltas? Genom att arkitekten blir byggherre och entreprenör så skapas förutsättningar för högre kvalitet och utmanande av normer. Men fortfarande utgör detta en väldigt liten del av allt som byggs. Vad kan arkitekten göra för att ta tillbaka ledarrollen i byggprocesserna?

Sveriges Arkitekter Skåne har bjudit in tre gäster som på olika sätt försöker förändra branschen utifrån och inifrån. 

Magnus Månsson – vd Semrén & Månsson och koncernchef Månsson Fastigheter
Magnus Skiöld – styrelseordförande, Granitor
Helena Nyholm – Sesam Arkitekter.

Moderator för kvällen är Kris Johnson-Jones – Arwidsson-stiftelsen