En lunchföreläsning med efterföljande samtal kring beställarens roll, leverantörens perspektiv, gemensamma processer och olika förväntningar. Få uppdrag och ge uppdrag, mer eller mindre lyckade samarbete, offentlig sektor vs privat marknad. Vi bjuder på en lättare vego-lunch.

Program

11.30

Anna Mighetto – Om att vara beställare av uppdrag inom grafisk form och illustration

12.00

Sepidar Hosseini – Om att vara leverantör av grafisk form & illustration

12.30

Öppet samtal med gäster och publik

 

Sepidar Hosseini är en multidisciplinär grafisk designer, illustratör och bildkonstnär baserad i Stockholm. Hon har genom åren arbetat med en bred variation av uppdrag från såväl kulturområde som kommersiell marknad och egenini- tierade projekt. Exempelvis BILD-ning — en ”normkreativ” forskningsplattform och podcast som lyfter fram en samtida kritisk bild om kommunikation i Sverige.

Anna Mighetto är en mångfacetterad kvinna som är vd på ”Where is my pony”, en kommunikations- och designbyrå i Göteborg. Hon arbetar i huvudsak med strategisk marknads- föring och kommunikation med inriktning på utveckling- och förändring. Mighetto har lång erfarenhet som köpare av kommunikationstjänster inom offentlig verksamhet, som tidigare chef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Alingsås och Kommunikationsansvarig på Världskulturmuseet.

 

Föreläsningen kostar ingenting, men ”först till kvarn”–principen gäller då vi har begränsat antal platser, OSA senast den 27/9 till studio@hindgardcreative.com