Svenska Tecknare arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för sina medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1400 medlemmar. Föreningen ger ut medlemstidningen Tecknaren som kommer ut med 4 nummer om året. Svenska Tecknare håller också i samtalsserier under namnet Prata! där inbjudna gäster fördjupar frågeställningar och aktuella ämnen kring yrkesutövande och bransch. Dessutom arrangerar Svenska Tecknare återkommande projektet Kolla! där huvuddelen består av en jurybedömd tävling i tre huvudkategorier: illustration, grafisk design och rörlig bild. Läs mer om Svenska Tecknare »