Svenska institutet bygger långsiktiga relationer, mellan Sverige och andra länder, med målet att öka Sveriges attraktionskraft. Deras verktyg är att sprida information, utveckla kompetens, främja kultursamarbeten och ge finansiering och stipendier. De långsiktiga relationerna byggs genom att föra samman människor och genom samarbeten och partnerskap med exempelvis företag, universitet, kulturinstitutioner och ambassader.

Samarbeten och möten

Svenska institutet levandegör berättelsen om dagens Sverige – det samhälle som skapar Sveriges framgångar inom innovation, hållbarhet och kreativitet. Deras arbete sker ofta i dialog med dagens och morgondagens opinionsbildare, beslutsfattare och talanger, i Sverige och utomlands. Möten och samtal sker också i deras digitala kanaler, vid svenska ambassader runt om i världen och vid kulturhuset Svenska institutet i Paris. De arbetar även för ett ökat samarbete i vårt närområde kring Östersjön och Östeuropa. Starka långsiktiga samarbeten ger bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.

Kompetensutveckling

En omfattande del av verksamheten är samarbeten med utvecklingsländer. Fokus ligger på kompetensutveckling, för individer som har potential att bidra till utveckling inom demokrati och rättigheter. Genom att koppla dem till svenska aktörer på området, skapas relationer som är av ömsesidig nytta. Svenska institutet lyfter fram Sverige som ett bra land att leva i, för att attrahera studenter, forskare och talanger. Läs mer om Svenska Institutet »