Pia Högman är en designer med ett stort intresse för att undersöka och utveckla traditionella material och hantverksmetoder. Genom att applicera äldre tekniker i en modern kontext vill hon bevara, modernisera och lära från ett historiskt hantverks perspektiv.

Hennes arbetar utgår ofta från händerna. Med en närhet till råmaterialet igenom hela arbetsprocessen, undersöker och experimenterar hon med hur man kan använda traditionella tekniker och hållbara, lokala eller på andra sätt intressanta material.

Högman examinerades från master programmet i möbeldesign från Det Kongelige Danske Kunst Akademis Skoler For Arkitektur, Design og Konservering i Köpenhamn i Juni 2018.