Den 12 juni arrangerar Boverket ett möte för NEB Contact Points (NCP). Dessa fungerar inom New European Bauhaus-initiativet som kontakt för de centrala EU-institutionerna, andra medlemsstater och nationella intressenter. På olika sätt sprider NCP-gruppen kunskap om och bidrar till utvecklingen av New European Bauhaus.

Mötet genomförs på Form/Design Center och planeras tillsammans med EU-kommissionens New European Bauhaus-kansli.

I anslutning till mötet arrangerar Boverket även ett möte med European Directors of Architecture den 13 juni och EU-konferensen Creating Green Cities den 14–16 juni.

BOVERKET

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Det är en är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

New European Bauhaus

New European Bauhaus (NEB) är ett initiativ som tillför en kulturell och kreativ dimension till den europeiska gröna omställningen för att främja hållbar innovation, teknik och ekonomi. Läs mer ››