Free entrance

Form/Design Center has new opening hours: Wed–Sat 11–17 | Sun 12–16 | Mon–Tues Closed.

Play restrictions

Citat av Lady Allen of Hurtwood: "Better a broken bone than a broken spirit."
En karta över Helsingborg som visar hur barns utrymme för lek har begränsats geografiskt över tid.
The map shows Tim Gill's analysis applied at Helsingborg.